Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Officiële waarde

Voorgestelde waarde

U moet ingelogd zijn om dit item te bekijken.
Hoe in te schrijven op GDM ?

Gemeenschappelijke en Gewestelijke Regeringen

Aanvullende informatie
 • Regering van de Duitstalige GemeenschapMelden

  Website :

  • Minister-Voorzitter, Minister voor lokale besturen Melden

  • Minister van Cultuur, Media en ToerismeMelden

  • Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale AangelegenhedenMelden

  • Minister van Onderwijs, Vorming en WerkgelegenheidMelden

 • Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM)Melden

  Website :

  • Voorzitter van het Verenigd CollegeMelden

   • e-Mail :

    Website :

    Fax :

    Telefoon :

  • Politique de la Santé, Fonction publique, Finances, Budget, Patrimoine et Relations extérieures (conjointement avec le Ministre Didier Gosuin).Melden

   • Website :

    e-Mail :

    Telefoon :

    Fax :

  • Politique de la Santé, Fonction publique, Finances, Budget, Patrimoine et Relations extérieures (conjointement avec le Ministre Guy Vanhengel).Melden

   • e-Mail :

    Website :

    Telefoon :

    Fax :

  • Politique de l'Aide aux personnes, Prestations familiales et Contrôle des films (conjointement avec la Ministre Céline Fremault).Melden

   • e-Mail :

    Website :

    Telefoon :

    Fax :

  • CONTACTMelden

   • e-Mail :

    Website :

    Fax :

    Telefoon :

 • College van de Vlaamse GemeenschapscommissieMelden

  • Collegevoorzitter, belast met Onderwijs, Vorming en BegrotingMelden

  • Collegelid belast met Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en PatrimoniumMelden

  • Collegelid belast met Cultuur, Jeugd, Sport en AmbtenarenzakenMelden

 • College van de Franse GemeenschapscommissieMelden

  • Minister-Voorzitter, belast belast met Begroting, Onderwijs, Toerisme en Internationale BetrekkingenMelden

  • Lid belast met sociale CohesieMelden

  • Lid belast met Openbaar Ambt, Gezondheidsbeleid en Beroepsopleiding voor de MiddenstandMelden

  • Lid belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een HandicapMelden

  • Lid belast met Beroepsopleiding, Cultuur, Schoolvervoer, Sociale Actie, Gezin, Sport en Internationale BetrekkingenMelden

 • Regering van de Franse Gemeenschap of Gemeenschap Wallonië-BrusselMelden

  • Minister-PresidentMelden

  • Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l?Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles EnseignementMelden

  • Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des FemmesMelden

  • Vice-president en Minister van Hoger OnderwijsMelden

  • Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de BruxellesMelden

  • Ministre de l'EducationMelden

 • Regering van het Waals GewestMelden

  Website :

  • Ministre-PrésidentMelden

  • Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animalMelden

  • Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière.Melden

  • Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville.Melden

  • Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville.Melden

  • Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives.Melden

  • Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chancesMelden

  • Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Énergie et de la MobilitéMelden

  • Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire.Melden

GDM, wat is dat?

GDM, wat is dat?

De Gids der Ministeries is een gids van meer dan 1.200 bladzijden die duizenden inlichtingen bevat over de organisatie van de overheidsdiensten. 

U vindt er de functies en de contactinformatie van de kabinetten en de personen die in de ministeries werken.

 • Meer dan 1.200 bladzijden en 15.000 fiches die regelmatig worden geüpdatet.
 • Een aan de stroom aangepaste zoekmotor die een gebruikscomfort biedt en waardoor u een steeds intuïtievere toegang tot de gegevens krijgt.

Contact opnemen

e-Mail : info@gdm.be
Jourdanstraat 148 - 1060 Brussel
Fax : 02.241.08.32 - BTW 0432.524.483